Photobook Photo

Photobook sa foto koricom koja je napravljena od fotografije koja je zaštićena folijom.
Dolazi u 3 varijacije
1. Cela fotografija (dostupno u dimenzijama 15×15, 15×20, 20×20, 30×22)
2. Delimična fotografija (dostupno u dimenzijama 30×22, 30×30 i 30×40)
3. Landscape fotografija (dostupno u dimenziji 30×22)

Cela fotografija

Delimična fotografija

Landscape fotografija